® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
11 Aralık 2019
Çarşamba
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1918450
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriŞanlıurfa 
İş ŞehriŞanlıurfa 
KurumŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 
İşin Adı/Konusu/Cinsi( S ) Plaka Öğrenci-personel Servisleri İçin 10 Yıllığına Kiralama İhalesi 
İhale Tarihi16.08.2018 00:00 
İhale Usulü 
Dosya No

İhale Metni

İLAN
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ( S ) PLAKA ÖĞRENCİ-PERSONEL SERVİSLERİ İÇİN 10 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ

1- İşin Konusu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan 10/07/2015 tarih ve 199-5-2015 sayılı UKOME Kurulu’nun kararı ile ihdas edilen, 23/07/2015 tarih ve 2015/398 sayılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilen 01.11.2017 tarih ve 435 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile Şanlıurfa sınırlarında faaliyet gösterecek 100 adet öğrenci servisi (S) plaka` nın 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale ile 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
2-İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde (Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Karahan cd. DSİ parkı içi Ulaşım Daire Başkanlığı Haliliye/ŞANLIURFA) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görebilecek ve 100,00 TL. (Yüz Türk lirası) karşılığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye veznelerine yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
3- İhale, 16/08/2018 tarihinde Perşembe günü saat 11:10`da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır..
4- 1 adet (S) plaka` nın muhammen bedeli 5.000,00 TL (%18 KDV Hariç) olup, muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) oranında (150,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;
1. Türkiye`de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
a. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)
b. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı)
4. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)
6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
7. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2018 yılı içerisinde alınmış ''Adli Sicil Kayıt Belgesi'' aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin 12/c Maddesi`nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar dağıtıma katılamayacaklardır.) Otaklık durumunda ise her bir ortak bu belge ayrı ayrı sunulacaktır. (Aslı)
8. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. (Aslı)
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
10. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)
11. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
12. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
13. Her S Plakanın 10 yıllığına kiralanması ihalesi için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
14. Kiracı bu hakkını ve getirilen hak ve mükellefiyetleri 1 yıl boyunca devredemez. Sözleşme 1 yıl sonunda Büyükşehir Belediyesi yazılı izniyle başkasına devredilebilir.
15. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 16/08/2018 Perşembe günü saat 11:10`a kadar Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonuna ihale evrakı vereceklerdir.
15- İhale saatine son 1 saat kalaya kadar ihale evrakları (Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Karahan cd. DSİ parkı içi Ulaşım Daire Başkanlığına),son bir saat içerisinde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonuna teslim edilmelidir.
16- İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
15 Abone, 58 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 11.12.2019 16:40:36  Turkey: 11.12.2019 19:40:36  Page generated in 0.016 seconds.