® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
26 Ekim 2020
Pazartesi
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 2123543
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAntalya 
İş ŞehriAntalya 
KurumAlanya Milli Emlak Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiTaşınmazların Kiralama Ve İrtifak Hakkı İhalesi Yapılacaktır 
İhale Tarihi12.08.2020 10:00 
İhale Usulü 
Dosya No

İhale Metni

İ L A N

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No İşlem Taşınmaz Yeri Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Cinsi İmar
Durumu
Fiili
Durumu
Hazine
Hissesi
Süre Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale
Tarihi:
İhale Saati
1 Kiralama Kestel Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız Boştur. Tam 5 Yıl 16.000,00-TL 4.800,00 TL 12.08.2020 10:00
2 Kiralama Oba Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız Boştur. Tam 5 Yıl 16.000,00-TL 4.800,00 TL 12.08.2020 10:20
3 Kiralama Avsallar Mahallesi DHTA 100,00 m2 Deniz Yüzeyi
(İskele Yapılmak Üzere)
İmarsız İskele bulunmaktadır. Tam 5 Yıl 25.000,00-TL 7.500,00 TL 12.08.2020 10:40
4 İrtifak Hakkı Payallar Mahallesi 539/2 2.554,73 m2 Arsa İmarlı Kısmen işgallidir. Tam 30 Yıl 25.600,00 TL 7.680,00 TL 12.08.2020 11:00
5 İrtifak Hakkı Payallar Mah. 542/1 2.718,56 m2 Arsa İmarlı Boştur. Tam 30 Yıl 27.200,00 TL 8.160,00 TL 12.08.2020 11:30
6 İrtifak Hakkı Payallar Mahallesi 511/1 3.637,92 m2 Arsa İmarlı Boştur. Tam 30 Yıl 36.500,00 TL 10.950,00 Tl 12.08.2020 12:00


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2-1,2 ve 3 no’lu sütundaki taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 51/g maddesi uyarınca 5 yıl süre ile ahşap iskele olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
3-4, 5 ve 6 no’lu sütundaki taşınmazların üzerinde imar planı kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık sosyal, kültürel vb. tesislerin yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurulacaktır. İrtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip gerekmesi halinde, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya “Ön İzin Sözleşmesi ” düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilecektir.
4- 4 ve 5 no’lu taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında konut alanı olarak ayrılmış ve İmar planında 4 kata müsaadeli olup, TAKS: 0,25 KAKS: 1,00’ dir.
5- 6 no’lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticari+konut alanı olarak ayrılmış ve İmar planında 4 kata müsaadeli olup, TAKS:0,25 KAKS:1,00’dir.
6-İlk yıl kira ve/veya irtifak hakkı bedeli ihale bedelidir.
7- 1,2 ve 3 no’lu taşınmazlar için talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kiralama bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı 3 eşit taksitle ödenebilir.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
9- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminat ( Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ) bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz etmesi.
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
10- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
12- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks : 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 119 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2020 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 25.10.2020 21:58:44  Turkey: 26.10.2020 00:58:44  Page generated in 0.028 seconds.